Dụng cụ đo lường

Dụng cụ đo lường  là dụng cụ thiết lập, sử dụng chuẩn đo lường , đơn vị đo, kiểm định, hiệu chuẩn , thử nghiệm phương tiện đo, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng phương tiện đo, định lượng đối với hàng đóng gói sẵn, thực hiện phép đo, áp dụng vào hệ thống công nghiệp sản xuất hiện đại. Chính vì thế, dụng cụ đo lường rất cần thiết cho công việc, đời sống v.v.v

Xem thêm ↓ Thu gọn ↑